Inventaris/Goederenverzekering

De inventaris (zakelijke inboedel) kan evenals een bedrijfsgebouw verzekerd worden op een uitgebreide brandverzekering.

De uitgebreide brandverzekering dekt niet alleen brand maar ook bijvoorbeeld storm, diefstal en blikseminslag. Glas, lichtreclames en winkelgeld zijn eenvoudig mee te verzekeren. Voor de detailhandel, industrie en zakelijke dienstverlening zijn er speciale gesegmenteerde tarieven.

Dekking
Er kan gekozen worden uit:
  • een beperkte dekking (brand, brand-storm en brand-inbraak);
  • een uitgebreide dekking.

De belangrijkste gedekte evenementen op een uitgebreide verzekering zijn schade als gevolg van:
  • brand;
  • ontploffing;
  • blikseminslag;
  • diefstal en beschadiging na inbraak;
  • neervallen van vliegtuigen;
  • beroving en afpersing;
  • rellen, relletjes en opstootjes;
  • water en storm;
  • neerslag;
  • aanrijding en aanvaring.

Dekkingen boven de verzekerde som:
  • opruimingskosten;
  • huurdersbelang
  • kosten van tuinaanleg en bestrating;
  • bereddingskosten;
  • transport- en opslagkosten van geredde goederen en inventaris

Verzekerde bedragen op basis van waarderingsgrondslagen:
De volgende waarderingsgrondslagen zijn mogelijk:
  • Nieuwwaarde (Inventaris)
  • Dagwaarde (Inventaris)
  • Vaste taxatie (Inventaris)
  • Inkoopwaarde (Goederen)
  • Kostprijs (Goederen)

Premie/eigen risico
Indien sprake is van uitgebreide dekking zijn de volgende eigen risico bedragen van toepassing:

  • voor inventaris en goederen geldt een eigen risico van € 225,- per gebeurtenis

In het algemeen is het verzekeren van bedrijfsmatige risico’s maatwerk. Een standaardpremie is dan ook niet te geven. Wanneer uitgebreide risico informatie gewenst is, zal eerst inspectie plaatsvinden voordat een definitieve premie kan worden afgegeven. Inspectie vindt plaats door de technische buitendienst van de verzekeraar.

Acceptatievoorwaarden
Afhankelijk van het soort risico, de ligging en de grootte van het pand kunnen er brand- en inbraakpreventiemaatregelen worden aanbevolen of geëist. Acceptatie geschiedt na ontvangst van alle relevante gegevens.​​​​

VSP Online

Al onze klanten hebben de mogelijkheid om hun polissen en de daarbij behorende informatie online in te zien. U kunt dus altijd en overal zien hoe u bent verzekerd.

                               Meld u aan!

Kwaliteit

VSP weet, als geen ander, precies welke verzekeringen uw bedrijf nodig heeft. Met onze professionele kennis en jarenlange ervaring op het gebied van bedrijfsverzekeringen, zijn wij in staat u de best passende verzekeringen te leveren en u daarnaast ook altijd van dienst te zijn met kwalitatief hoogwaardige service.

Productwijzers en verzekeringskaarten 

Wij vinden het belangrijk dat u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering ziet. Wat is wel en wat is niet verzekerd? Wat wordt er vergoed? Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen? De antwoorden op deze vragen staan op de verzekeringskaart. Wij hebben daarnaast nog productwijzers voor de verzekeraars die nog geen verzekeringskaarten beschikbaar hebben.