Productwijzers 

 

In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche heeft het Verbond van Verzekeraars, samen met de overheid en consumentorganisaties, productwijzers voor schade- en levensverzekeringen ontwikkeld. 

 

Doel

De productwijzers zijn opgesteld met als doel de consument in eenvoudig Nederlands algemene informatie en aandachtspunten te geven over een bepaald soort verzekering in de oriëntatiefase.

 

Verplichte publicatie

Verzekeraars (die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars) en gevolmachtigden zijn vanaf 1 januari 2009 verplicht de productwijzers op de website te publiceren. De vragen en volgorde van de vragen per productwijzer zijn verplicht. De antwoorden zijn adviesantwoorden.  

 

 

 

 

Productwijzers schadeverzekeringen

Productwijzer Aanhangwagen- boottrailer- paardentrailer of bagagewagen

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Caravanverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden

Productwijzer Opstalverzekering

Productwijzer Pechhulpverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden

 

Productwijzers levensverzekeringen

Productwijzer Direct ingaande lijfrente

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Natura-uitvaartverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Productwijzer Uitvaartverzekering

 

Productwijzers inkomensverzekeringen

Productwijzer Collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers

Productwijzer Collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Productwijzer Collectieve WIA-excedentenverzekering voor werknemers

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bron: nvga.org

 

 

Productleeswijzer
VSP BV Productleeswijzer