Missie

Missie

 
Het aanbieden en leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 
 
-
De klant staat centraal; zonder u geen missie
-
Het streven om te excelleren; onze dienstverlening continu naar een hoger niveau te brengen
-
Een zo optimaal mogelijk geautomatiseerde administratieve verwerking; de kans op omissies in het proces wordt hierdoor tot een minimum beperkt
-
Innovatie en implementatie hiervan in het bedrijfsproces; hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een correcte een snelle verwerking
-
Op onze dienstverlening is de Wet financieel toezicht en andere relevante wet- en regelgeving van toepassing.