Beleid

Beleid

Het beleid van ons bedrijf is erop gericht om te komen tot een lange en bestendige relatie met onze klanten. Dit kan uitsluitend worden gerealiseerd als de belangen van onze relaties zo optimaal mogelijk worden behartigd. Wij hebben een zodanig (belonings-)beleid opgesteld dat deze belangen worden gewaarborgd. Medewerkers van ons kantoor ontvangen voornamelijk een vaste beloning, variabele bestanddelen zijn afhankelijk van langere termijn resultaten en de geleverde kwaliteit van dienstverlening.

 

​ ​​​​​​