Nieuwsbericht

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Het is weer zover: de jaarlijkse WOZ-beschikking is binnen of valt binnenkort op uw deurmat. Als de WOZ-waarde te hoog is, betaalt u te veel belasting. U kunt daarom bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Geplaatst op 6 februari 2019
Uit een jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de gemiddelde WOZ waarde
van koopwoningen dit jaar met bijna 6% stijgt. De Waarderingskamer, toezichthouder op de
WOZ, verwacht zelfs een stijging tussen de 7,5% en 9,5%. Vooral in grote steden wordt een
forse stijging verwacht.
 
Gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde voor de heffing van
verschillende belastingen. Als u met succes bezwaar maakt tegen de WOZ waarde, leidt dat
dus tot belastingverlichting. Dat kan om een paar tientjes gaan, maar ook om duizenden
euro´s.
 
Bezwaar maken
Wanneer kunt u met succes bezwaar maken?
U heeft een recent taxatierapport waarop een lagere waarde staat.
Uw woning is veel minder goed onderhouden dan de referentiewoningen. In het taxatierapport
van de gemeente staat welke huizen als referentiewoningen zijn gebruikt. U kunt dat rapport
gratis opvragen.
 - Er staat een hoogspanningsmast of een windmolen in de buurt van uw huis.
 - U ervaart overlast door bijvoorbeeld hoge bomen, blaffende honden of een buurtcafé.
 - Uw woning heeft te lijden onder bodemverontreiniging, betonrot of asbest.
 
Hoe maakt u bezwaar?
Veel gemeenten bieden de mogelijkheid om te bellen als u het niet eens bent met de WOZ-
beschikking. Dan kan zonder officieel bezwaarschrift de WOZ-waarde al naar beneden worden
bijgesteld. Ook kunt u tijdens een inloopavond informatie krijgen en de WOZ-waarde
bespreken. Komt u er op deze manier niet uit met de gemeente, dan kunt u officieel bezwaar
maken. De Consumentenbond heeft hiervoor tips en een voorbeeldbrief.
 
Waarop bespaart u?
Op welke belastingen bespaart u als de WOZ-waarde naar beneden wordt bijgesteld?.
 
Heffingen van gemeentelijke en waterschap
 - Onroerendezaakbelasting (OZB). In sommige gemeenten ook de rioolbelasting.
 - Waterschapsbelasting.
 
Inkomstenbelasting
Een percentage van de WOZ (meestal 0,75%) geldt als eigenwoningforfait. Dit bedrag wordt
bij uw belastbare inkomen opgeteld.
 
Erfbelasting
Als u een woning erft, betaalt u daar erfbelasting over. De Belastingdienst gaat dan uit
van de WOZ-waarde.