Nieuwsbericht

Asbest

Aantal asbestschaden daalt

Aansprakelijkheidsverzekeraars hebben in het afgelopen jaar minder claims ontvangen van beroepsziekten die te maken hebben met asbest.

Geplaatst op 7 juni 2010

Ook bij andere soorten beroepsziekten, zoals RSI of gehoorschade, daalt het aantal claims. Toch is de schadelast van beroepsziekten in 2009 gestegen tot zo’n vijftien miljoen euro. Dat meldt het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in de nieuwste Verzekerd!, het magazine van het Verbond.

Volgens CVS-statisticus Catalina Mesina is de optelsom simpel: “Als het aantal claims daalt, maar de totale schadelast stijgt, neemt de schade per claim dus toe. Dat blijkt ook uit onze cijfers. In 2007 en 2008 lag de gemiddelde claimschade nog rond de 32.000 euro, terwijl verzekeraars in 2009 35.000 euro per claim hebben uitgekeerd.”

RSI-daling
Mesina benadrukt verder dat, ondanks de daling van het aantal asbestclaims, mesothelioom en andere asbestgerelateerde beroepsziekten nog steeds het absolute merendeel van het totaal vormen. Zo is ongeveer vier op de vijf beroepsziekteclaims asbestgerelateerd. Mesina: “De daling van de asbestclaims staat dan ook niet in verhouding tot de daling bij een andere bekende beroepsziekte, RSI. Deze zogenoemde repetitive strain injury-claims hadden in 2003 en 2004 nog een aandeel van 28%. Daarna heeft zich een duidelijke dalende trend ingezet en in 2009 is nog maar drie procent van het totaal aantal claims RSI-gerelateerd.”
De ontwikkeling van de schadelast van die ontvangen claims kent dan ook een veel grilliger verloop. Mesina: “Op het moment dat een aansprakelijkheidsverzekeraar een claim ontvangt, is natuurlijk niet exact te zeggen hoe groot die schade is. De omvang van de financiële voorzieningen die zij aanleggen, kan dan ook fluctueren.”

Spiegel
De CVS-statistiek meet alleen de ‘harde’ gegevens en waagt zich niet aan mogelijke verklaringen voor ontwikkelingen in aantallen claims, schadelast en soort aandoening. “Daarvoor is andersoortig onderzoek geschikt”, aldus Mesina, “die wel durft aan te geven dat het best mogelijk is dat een verbetering van de arbeidsomstandigheden heeft bijgedragen aan de daling van het aantal claims.”
“Voor verzekeraars vormt de statistiek in ieder geval een belangrijke spiegel(informatie), ” besluit Mesina. “Of de daling van het aantal asbestclaims in 2010 doorzet, is nu nog te vroeg om te zeggen, maar we houden de ontwikkelingen in de gaten.”