Nieuwsbericht

AEGON biedt nieuwe pensioengaranties

Het AEGON Modulair Pensioen is uitgebreid met twee nieuwe garantiemogelijkheden.

Geplaatst op 11 mei 2010

Garantie één betreft pensioenkapitaal met een gegarandeerd rendement van 3%. Bij in leven zijn op de einddatum keert AEGON een pensioenkapitaal uit met een gegarandeerd rendement van 3%. De werkgever betaalt tijdens de looptijd jaarlijks premie. Daarop geeft de verzekeraar elk jaar zonder extra kosten een vast rendement van 3%. Deze ‘opgerente’ premies vormen uiteindelijk het gegarandeerde pensioenkapitaal.

 

Combinatie beleggen en pensioenkapitaal

Garantie twee betreft een combinatie van beleggen en pensioenkapitaal met een gegarandeerd rendement van 3%. Ook hier betaalt de werkgever tijdens de looptijd jaarlijks premie. De werknemer heeft de mogelijkheid (een deel van) de beschikbare premie te gebruiken voor de opbouw van een pensioenkapitaal met een gegarandeerd rendement van 3%.

De werknemer bepaalt zelf welk deel van de beschikbare premie hij gebruikt om een gegarandeerd pensioenkapitaal op te bouwen en welk deel van de beschikbare premie hij belegt.

Wilt u meer informatie inzake het Aegon modulair pensioen neem dan contact met ons op.