De verzekeringen van VSP

Voordelen samenwerking met VSP

Waarom VSP  ?

Als tussenpersoon wilt u natuurlijk zoveel mogelijk met de commerciële kant van uw vak bezig zijn. Zodat u uw kostbare tijd maximaal kunt benutten voor de advisering van de klant. ​

Is uw interesse gewekt? Neem dan met ons contact op voor meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van samenwerking met VSP.

Bel met Arie Vos (088-4469106) 

Interesse? Neem direct contact op!

VSP streeft er naar u daarbij met o.a. de volgende zaken behulpzaam te zijn: 

 
 >    Uw administratie uit handen nemen. Uw polissen van nagenoeg alle verzekeraars kunt u onderbrengen in één rekening courant bij VSP, welke over veel volmachten en provinciale agentschappen beschikt.
 >  Met één heldere samenwerkingsovereenkomst en ook één rekening courant bereikt u een optimale vereenvoudiging van uw administratie. Tijd- en dus kostenbesparend.
 >   De premie-incasso voor u verzorgen.
 >  Een compleet assurantiepakket aanbieden middels onze Front Office. Nieuwe polissen en mutaties voert u online in. Rechtstreeks in onze (is dus ook uw!) administratie. In volmacht vindt al voor veel en steeds meer producten automatische acceptatie plaats. Meteen door u zelf geregeld dus, geen vervolghandelingen meer zoals controle van polissen, nota’s etc.
 > Labeling van polissen, nota’s en correspondentie. Dus voorzien van uw vertrouwde bedrijfslogo etc. voor (blijvende) herkenning van uw eigen gezicht bij uw relaties.
 > U kunt uw klanten de mogelijkheid bieden om het bij u ondergebrachte verzekeringspakket online te beheren.
 > Toegang tot ons Extranet waarmee u de beschikking krijgt over o.a. onze zeer uitgebreide polisvoorwaardendatabase, allerlei andere documenten zoals aanvraag- en schadeformulieren, offerte- en berekeningsprogramma’s, inzage (actuele info) in nieuwsbrieven, circulaires e.d. van de diverse verzekeraars en nog veel meer.

 

Maatschappijen

Wilt u weten namens welke verzekeraars VSP als gevolmachtigde en/of tussenpersoon optreedt, klik dan op ons Maatschappijenoverzicht.