De verzekeringen van VSP

ANW hiaat

Sinds de invoering van de Algemene Nabestaandenwet (ANW)  zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een nabestaandenuitkering drastisch beperkt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw nabestaanden.

ANW en de overheid
Nabestaanden komen in aanmerking voor een ANW-uitkering als zij jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast moeten zij ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
- de nabestaande heeft een kind die jonger is dan 18 jaar, of
- de nabestaande is ten minste 45% arbeidsongeschikt, of
- de nabestaande is geboren vóór 1950.
In het schema kunt u zien of uw partner recht heeft op een (gekorte) AWN-uitkering.


ANW-hiaat
Door de bovenstaande beperkingen kan er dus een fors ANW-hiaat ontstaan. Maar zelfs wanneer iemand wel aan de voorwaarden van de overheid voldoet kan een ANW-hiaat optreden omdat eigen inkomsten op de ANW-uitkering worden gekort. Bekijk
 hiervoor dit rekenvoorbeeld.

 R​ekenvoorbeelden

 

De oplossing

Een ANW-hiaatverzekering biedt uw partner na een overlijden een extra maandelijkse uitkering bovenop een eventuele (gekorte) ANW-uitkering en/of een nabestaandenpensioen. Hierdoor kunnen de financiële gevolgen na een overlijden worden beperkt.

 

Mantelovereenkomst
VSP heeft overigens een mantelovereenkomst, waardoor wij deze ANW-verzekering tegen een zeer concurrerend tarief kunnen aanbieden. Wilt u daar meer over weten, bel ons (088-4469177) of mail ons (anw@vspbv.nl) voor een vrijblijvende opgave.

De voordelen
Graag zetten wij de belangrijkste voordelen voor u op een rij:
- financiële verzorging van uw partner na uw overlijden;
- concurrerende premie door deelname via een mantelovereenkomst;
- deskundige begeleiding bij het maken van uw keuze door onze adviseurs.


Vragen? mail ons op anw@vspbv.nl.

 

 

​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​