Deze website maakt gebruik van cookies
Klik hier om verder te lezen

VSP maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Door het plaatsen van cookies verzamelen we informatie over het gebruik van de website.
Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over het gebruik en de werking van cookies en dat doen we in dit cookiestatement.
Om de website optimaal te laten werken maken wij gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed functioneert en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Mocht u bezwaar maken tegen het gebruik van cookies dan kunt u deze in uw eigen internetbrowser uitschakelen. Volledigheidshalve berichten wij u dat wij op de website geen gebruik maken van cookies voor marketingdoeleinden.

Disclaimer

Gebruik van deze website
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik van de website, betekent dat de gebruiker instemt met de disclaimer.
Klik hier om de disclaimer te lezen

Sluiten

Wie zijn wij

Welkom bij VSP!
VSP is sinds 1 juli 2020 een handelsnaam van Voogd & Voogd Verzekeringen. Het team met uw vaste aanspreekpunten is gevestigd in Oud-Beijerland. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Voogd & Voogd Verzekeringen. 

ANW Hiaat en nabestaanden

ANW hiaat 
Sinds de invoering van de Algemene Nabestaandenwet (ANW)  zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een nabestaandenuitkering drastisch beperkt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw nabestaanden.

ANW en de overheid
Nabestaanden komen in aanmerking voor een ANW-uitkering als zij jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast moeten zij ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

- de nabestaande heeft een kind die jonger is dan 18 jaar, of
- de nabestaande is ten minste 45% arbeidsongeschikt, of
- de nabestaande is geboren vóór 1950.

In het schema kunt u zien of uw partner recht heeft op een (gekorte) ANW-uitkering.

ANW-hiaat
Door de bovenstaande beperkingen kan er dus een fors ANW-hiaat ontstaan. Maar zelfs wanneer iemand wel aan de voorwaarden van de overheid voldoet kan een ANW-hiaat optreden omdat eigen inkomsten op de ANW-uitkering worden gekort. Bekijk hiervoor dit rekenvoorbeeld.

De oplossing
Een ANW-hiaatverzekering biedt uw partner na een overlijden een extra maandelijkse uitkering bovenop een eventuele (gekorte) ANW-uitkering en/of een nabestaandenpensioen. Hierdoor kunnen de financiële gevolgen na een overlijden worden beperkt.

Mantelovereenkomst
VSP heeft overigens een mantelovereenkomst, waardoor wij deze ANW-verzekering tegen een zeer concurrerend tarief kunnen aanbieden. Wilt u daar meer over weten, bel ons via 088-4469177 of mail naar anw@vspbv.nl voor een vrijblijvende opgave.

De  voordelen
Graag zetten wij de belangrijkste voordelen voor u op een rij:
- financiële verzorging van uw partner na uw overlijden;
- concurrerende premie door deelname via een mantelovereenkomst;
- deskundige begeleiding bij het maken van uw keuze door onze adviseurs.

Vragen? Mail ons op anw@vspbv.nl