Dienstverleningsdocumenten

 

Sinds 1 juli 2013 moeten financiële dienstverleners voorafgaand aan het verlenen van een financiële dienst een dienst-verleningsdocument (DVD) aan de consument of cliënt verstrekken. Het DVD moet worden verstrekt bij producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen. Bekijk deze hier.

 

Productwijzers

 

In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche heeft  het Verbond van Verzekeraars, samen met de overheid en consumentorganisaties,  productwijzers voor schade- en levensverzekeringen ontwikkeld. Bekijk deze hier.

 

 

Samenwerking volmachtbedrijf

 

 

Wij werken samen met VSP Volmachten B.V. Zij hebben van een groot aantal verzekeraars een volmacht verkregen om voor rekening en risico’s van die verzekeraars offertes uit te brengen, verzekeringen te accepteren en muteren, de polisadministratie te voeren, de schadebehandeling en de in- en excasso te verzorgen.