Disclaimer

​Disclaimer

VSP B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden binnen dit programma, zelfs niet wanneer VSP B.V. tussentijds op de hoogte is gesteld van deze onjuistheden en/of eventuele gevolgen daarvan.